Poniżej prezentujemy treść pisma, otrzymanego z Sekretariatu Stanu w Watykanie, dotyczącego nowych procedur związanych z uzyskaniem zgody na wykorzystanie wizerunku, herbu, podpisu i tekstów ppaieskich.