W dniu 5 lutego br. odbyło się posiedzenie Zarządu naszej organizacji, którego skład jest tożsamy z Komitetem Organizacyjnym tegorocznej wystawy.
Kolega Artur Marsy – Komisarz Wystawy, przedstawił do zaopiniowania ostateczną listę wystawców. Podczas interesującej i rzeczowej dyskusji zdecydowano o prezentacji 35 eksponatów w 5 klasach wystawienniczych.
Teraz tylko należy spokojnie odliczać czas do otwarcia wystawy, czyli do dnia 17 maja br.

W związku z licznymi sugestiami odnośnie wydania znaczków personalizowanych, które nawiązywałyby do rocznicy powstania naszego Stowarzyszenia, uczestniczący w spotkaniu postanowili przeprowadzić rozeznanie poprzez szefów Kół Terenowych, jakie byłoby zainteresowanie takim walorem wśród naszych członków.

Zaaprobowana została lista członków SK i osób współpracujących, którym przyznano honorowa odznakę „Zasłużony dla Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu”. Ustalono również, że odznakę tę otrzymają wytypowane osoby podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które odbędzie się 18 marca br. Stosowne informacje zostaną podane w oddzielnym komunikacie.

Z uwagi na wysokie koszty wydania banknotu kolekcjonerskiego, co było przez nas planowane, podjęto decyzję o realizacji tego projektu w roku 2013, tj. na XV Wrocławską Krajową Wystawę Kolekcjonerską – Wrocław 2013.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy wszystkich wstępnie zainteresowanych nabyciem tego waloru.

Za Zarząd
Tadeusz B. Marcin Denes
Prezes Zarządu