Od takich słów chciałbym rozpocząć tę relację z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego naszej organizacji, które odbyło się w Domu Kultury „Kolejarz” we Wrocławiu, w minioną niedzielę, czyli 18 marca br. Bardzo dobrze dopisała frekwencja, z czego należy się tylko cieszyć.

Warto podkreślić, że corocznego sprawozdania Zarządu przybyli wysłuchać i przedyskutować przewodniczący wszystkich Kół Terenowych, czyli ze Zgorzelca – Mieczysław Kula, Legnicy – Jerzy Kazak, Brzegu – Tadeusz Sadowiński, Papafilia – Elżbieta A. Gil, Internet – Artur Marsy, Wrocław – Sławomir Wawrzyńczuk i Numizmatyczne – Jerzy A. Gołębiowski.

Coroczne sprawozdanie z działalności Zarządu w minionym 2011 roku złożył przes Zarządu Tadeusz B. Marcin Denes.
Przedstawił dokonania i prace członków władz, które ogniskowały się tradycyjnie wokół organizacji dwóch wystaw, które organizujemy corocznie we Wrocławiu i Brzegu. Mimo dosyć trudnych relacji partnerskich z dotychczasowymi współpracującymi z nami firmami, z uwagi na warunki marketingowe, udało się na dotychczasowym poziomie atrakcyjności utrzymać obydwie imprezy.

Wciąż niezmiennie na mapie kolekcjonerskiej w Polsce ekspozycje we Wrocławiu i Brzegu należą do najbardziej prestiżowych dla każdego pasjonaty.
Wielu ludzi ze środowiska kolekcjonerskiego kontaktuje się z nami w celu uzyskania informacji o naszej działalności. To niezbity dowód, że wszyscy, jako członkowie Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu, wykonujemy bardzo dobrą pracę na rzecz promowania wszelkich rodzajów kolekcjonerstwa w możliwie szerokim stopniu. I dlatego składam podziękowania dla wszystkich członków, a także sympatyków, bo i takich w kraju mamy sporo!!!

Naczelny buchalter organizacji, w osobie wiceprezesa i skarbnika, Maciej Bronisław Borowski przedstawił wszystkim wszystkie nasze obroty finansowe i w finale pełne saldo. To nie jest moja domena, ale proszę dać wiarę moim słowom (w oparciu o wystąpienie prezesa i skarbnika w jednej osobie), że stan finansowy mamy bardzo dobry. Nie ma żadnego zagrożenia dla naszej płynności finansowej. A jeżeli urzędująca władza ogłosi, że organizacje non profit mogą ogłaszać zapisy na swoje akcje, to my natychmiast zgłosimy swój akces.

Zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, po wysłuchaniu arcyważnego sprawozdania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Andrzeja Myrdzio, który zgłosił propozycję uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium, przystąpili do głosowania.
Jednogłośnie przegłosowano ww. uchwałę, jak też uchwałę o wysokości składki na rok 2013. Składka pozostaje na niezmienionym poziomie w wysokości 50 zł za okres dwunastu miesięcy 2013 roku.

Na zakończenie spotkania prezes Zarządu Tadeusz B. Marcin Denes poinformował uczestników o przygotowaniach do uroczystości 15. rocznicy założenia Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu. Chcielibyśmy nadać tej rocznicy możliwie najbardziej sympatyczny i godny zapamiętania wymiar.

Wydane zostaną walory filatelistyczne i fonotelistyczne, które będą do nabycia podczas trwania XIV Wrocławskiej Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej – Wrocław 2012, która tradycyjnie odbędzie się w zabytkowej auli Domu Kultury „Kolejarz” Wrocław-Świebodzki w terminie od 18 do 20 maja br.
Poczta Polska zapowiada bardzo atrakcyjne walory na swoim stoisku, które jak corocznie będzie czynne przez czas otwarcia naszej imprezy.

Na pewno nikt z zebranych na tym spotkaniu, nie spodziewał się, że ostatnie minuty tegoż będą dla niektórych naszych działaczy tak niezwyczajne.
Uchwałą Zarządu ustanowiono honorową odznakę „Zasłużony dla Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu”. Chcieliśmy w ten skromny, ale ładny sposób wyrazić naszą wdzięczność i podziękowanie tym osobom, które od lat zaangażowane są bezinteresownie w naszą działalność.

Wyróżnienia otrzymało 20 osób ze wszystkich Kół Terenowych, również wymienieni w tekście przewodniczący i członkowie Zarządu. Odznakę tę otrzyma również grupa naszych przyjaciół z różnych firm i instytucji podczas otwarcia wystawy w maju br.

Zatem ponawiam swoje podziękowania dla wszystkich za Ich trud w codziennej pracy na rzecz rozwijania się naszej organizacji, która poprzez swoich członków i ich aktywność może być wzorem dla innych środowisk. I takim wzorem jest!!!

Za Zarząd
Tadeusz B. Marcin Denes
Założyciel i prezes SK

we Wrocławiu, 18 marca A.D. 2012