W związku z planowanym przygotowywaniem projektu karty telefonicznej Wystawa – Brzeg 2012, który to projekt powinien być przekazany do Telekomunikacji Polskiej S.A. w miesiącu kwietniu br., uprzejmie prosimy o w miarę dokładną informację dotyczącą zapotrzebowania na ten walor wśród członków poszczególnych Kół Terenowych.
Informacja ta jest niezbędna do ustalenia ostatecznej wielkości nakładu.
Grafika tegorocznej brzeskiej karty wystawowej związana będzie z tematyką sportową.

Prosimy o wiadomość telefoniczną lub mailową na adres naszego Stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia br.
Dziękujemy za rzetelne podejście do naszej prośby.

Za Zarząd
Jerzy A.Gołębiowski – Wiceprezes Zarządu