Zarząd Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich Przewodniczących Kół Terenowych i Członków o zaprezentowanie na najbliższych spotkaniach następującej sugestii władz organizacji.
Zależy nam, aby w przyszłorocznej wystawie wzięli udział ci kolekcjonerzy, którzy dotychczas nie brali udziału w naszych wystawach.

Jest bardzo dużo czasu do 15. Jubileuszowej Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej-Wrocław 2013, która odbędzie się w terminie od 16 maja do 19 maja 2013 roku w Domu Kultury Kolejarz we Wrocławiu.
Proszę spokojnie zastanowić się nad koncepcją prezentacji i budowy eksponatu.
Jest bardzo ważną kwestią sposób prezentacji i opracowanie graficzne przygotowywanego eksponatu.
Członkowie Zarządu są do Państwa dyspozycji w przypadku potrzebnych informacji bądź innych budzących wątpliwościach, które mogą zaistnieć.

Byłoby bardzo wskazane, aby z każdego Koła Terenowego mogło wziąć udział przynajmniej dwóch nowych wystawców.

Jestem przekonany, ze szefowie Kół Terenowych w pełni wykażą zrozumienie dla naszych intencji, które generalnie odnoszą się do poszerzenia grupy uczestników naszych wystaw.

Z uwagi na charakter imprezy w 2013 roku byłoby zasadne podniesienie atrakcyjności poszczególnych kolekcji, jak również możliwości nowego rodzaju kolekcjonerstwa czy różnorodności tematów w ramach już wielokrotnie obecnych gatunków zbieractwa (Papafilia, numizmatyka, fonotelistyka, filatelistyka etc. etc.).

W najbliższych tygodniach sukcesywnie po zebraniach Komitetu Organizacyjnego Wrocław 2013, będziemy informować o poczynaniach dotyczących przyszłorocznej wystawy.

Za Komitet Organizacyjny Wrocław 2013
Tadeusz B. Marcin Denes – Przewodniczący