Zarząd Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu informuje, że jeszcze kolejne giełdy
w dniu 8 i 15 marca br. odbędą się w miejscu dotychczasowej lokalizacji
– Klub Kultury Kolejarz Dworzec Świebodzki.
Godziny spotkań pozostają niezmienione.

Za Zarząd SKwW
Wiceprezes – Jerzy Gołębiowski