Zarząd SKwW informuje wszystkich swoich członków, że do końca czerwca br. należy zgłaszać do szefów poszczególnych Kół Terenowych swoje zapotrzebowania na tegoroczną telefoniczną brzeską kartę wystawową

Cena karty wynosi 65 zł.

Nakład zaprezentowanej poniżej karty telefonicznej wynosi tylko 100 sztuk.

Za Zarząd SKwW
Tadeusz B. Marcin Denes – Prezes